top of page

Træningskoncept

Skærmbillede 2021-11-16 kl. 17.19.17-2.jpg
ebm03533 2.JPG
ebm02477.jpg

SkiSportDanmarks træningsfilosofi udspringer af SkiSportens Aldersrelateret Træningskoncept (ATK'en). Med ATK'en som byggesten har vi i samarbejde med Den Danske Skiskole, Danmarks Skiforbund og de ledende trænere udviklet et træningskoncept vi tror på!  

Læs om vores værdier og måde at træne på nedenfor:

SkiSportens ATK

SkiSportens ATK er en udbygning på ATK'en udviklet af TEAM DANMARK. Det overordnede mål med ATK'en er at skabe en klar retning for talentarbejdet i Danmark og gøre det sjovt for børn og unge at pakke træningstasken.

Du kan læse hele ATK'en her

 

ebm03637.jpg
Skærmbillede 2022-08-12 kl. 00.51.14.png

1 / Værdisæt for talentudvikling

"Det er afgørende for dansk talentudvikling, at trænere, ledere og forældre har en langsigtet, udviklingsorienteret tilgang til talentudvikling og en forståelse af, at konkurrenceresultater i en tidlig alder (>15 år) ikke er afgørende for et talents fremtidige sportslige succes." - TEAM DANMARK

 

De vigtigste elementer i udviklingen af breddeudøvere til talenter og talenter til atleter er sammenfattet i Talent-HUSET.

 

HELHED - Fokus på talenternes samlede miljø

 

UDVIKLING - Fokus på færdigheder med det langsigtede mål for øje

 

SAMARBEJDE - Med talenterne i centrum og involvering af nøglepersoner

 

ENGAGEMENT - Træneren er afgørende for talenternes udvikling og fastholdelse

 

TRIVSEL - Glæde til træning og evne til at håndtere modgang

2 / Klub og Træningsmiljø

Engagerede trænere og ledere er en absolut nødvendighed for at skabe gode talentmiljøer. De er forbilleder med indflydelse på de unges værdier og udvikling, og det er dem som sætter rammerne for et trygt og inspirerende udviklingsmiljø, hvor der er plads til alle uanset niveau. Trænerne skal formå at kommunikere med og inddrage forældrene på en konstruktiv måde, hvor der er forventningsafstemt og en fælles forståelse for hinadens roller og ansvar. 

 

Det er desuden afgørende at der skabes en sund "Team Work" kultur i træningsmiljøet for en individuel sport, hvor man ser en fælles værdi i sammenholdet, hinandens og holdets samlede udvikling - man udvikler sig selv mest, hvis fællesskabet omkring en er motiveret og engageret. 

3 / Børn og unges udvikling

For at sikre den bedste udvikling af skiløberne bør træneren have en forståelse for den enkelte skiløbers biologiske alder og de dertil fysiske, psykologiske og motoriske evner, samt hvordan de ændre sig. 

 

Pre-pubertær tilgang

 • Brug rigtig meget tid på kroppens ABC

 • Alsidig bevægelse er vigtig for et stærkt motorisk fundament

 • Der er lille effekt af specifik styrketræning

 • Aerob træning bør være en sidegevinst til træningen

 • Der er god respons på hurtighedstræning og bør prioriteres

 • Skab mental plads til at man kan fejle 

 • Sørg for at børnene lykkes ofte

 • Gør træning sjov og skab glæde ved sporten

 • Giv korte og enkelte kollektive beskeder

 • Brug forevisning til at forklare en øvelse

 

Pubertær tilgang

 • Stor frem gang af muskelmasse hos drenge og en stagnering for piger

 • Målrettet træninga f det aerobe system

 • Træning af sportens ABC

 • Mange gentagelser af samme færdighed, som kan være med til at konsolidere allerede indlærte færdigheder

 • Kroppen ændre sig og kan blive svær at styre i en periode

 • Tryghed og socialt tilhørsforhold er vigtigt

 • De unge udvikler sig til at blive mere selvstændige og udfordrer autoriteter 

 • Træneren kan give udøveren indsigt i og medinddrage udøverens egne meninger om træningen

 • Under puberteten skal de unge lære at træne systematisk med både kortsigtede og langsigtede udviklingsmål

 

Post-pubertær tilgang

 • Stor respons på målrettet styrketræning

 • Stor respons på anaerob træning

 • Trænings af sportsspecifikke bevægelser, så evnen til at overføre kraft til bevægelse optimeres

 • Identitetsudviklingen er i høj grad rettet mod jævnaldrende 

 • Det sociale sammenhold på holdet spiller en stor rolle for at fastholde de unge i sporten

 • Udøveren har stor indflydelse på egen træning

 • Træneren bliver i højere grad end tidligere en sparringspartner og analytiker

 • Mere disciplinspecifikke træningsoplæg er påkrævet

4 / Specialisering i skisporten

Højt specialiseret træning i en sport kræver fysiske, kognitive, motoriske og emotionelle færdigheder. Færdigheder, som ikke er færdigudviklet før omkring 16-års-alderen / efter puberteten, hvorfor man ifølge TEAM DANMARK først her bør begynde at specialisere sig og træne specifikt for alvor. Alsidighed skaber det bedste fundament for en langtsigtet udvikling af atleter på højeste internationale niveau.

 

U10 og ned

Ingen specialisering. Udøveren opfordres til at være aktiv i forskellige andre idrætter på linje med skisport. Træning har fokus på "Aktiv start" & "FUNdamentals" - alsidig træning, Kroppens ABC og træning gennem leg.

 

U12

Ingen specialisering. Udøveren opfordres til at være aktiv i forskellige andre idrætter på linje med skisport. Træning har fokus på at "Lære at træne" - alsidig træning, Kroppens og Sportens ABC og træning med egen kropvægt.

 

U14

Ingen specialisering. Udøveren opfordres til at være aktiv i en eller to andre idrætter på linje med skisport. Træning har fokus på at "Træne for at træne" - alsidig træning, Sportens ABC, træning med egen kropsvægt, intro til vægttræning, udvikling af aerob kapacitet og indirekte mentaltræning.

 

U16

Begyndende specialisering. Udøveren er, hvis muligt, gerne aktiv i en anden idræt; skisporten tager hovedparten af ugens træningstid. Træning har fokus på at "Træne for at træne" - med begyndende "Træne for at konkurrere" - alsidig træning, Sportens ABC, træning med egen kropsvægt og begyndende idrætsspecifik styrketræning, intro til power, plyometrisk og tung styrketræning, udvikling af aerob og anaerob kapacitet, indirekte mental- og taktisk træning. 

 

U18

Specialisering. Daglig træning, hvor skisporten ikke levner meget plads til anden idræt ved siden af.  Træning har fokus på at "Træne for at konkurrere" - alsidig træning, idrætsspecifik styrketræning med power, plyometrisk og tung styrketræning, begyndende periodisering, udvikling af aerob og anaerob kapacitet, mentaltræning og taktisk træning.

ebm03688 (1).jpg
ebm01194.jpg
Anker 1

De fem P'er

Vi tror på at ALSIDIGHED! Både på den korte og på den lange bane. Den store passion og glæden ved skiløbet finder man i eksponeringen til alt hvad skiløbet kan tilbyde. Derfor forsøger vi at lade alle P'er indgå i træningen, når det giver mening i forhold til sneforhold, niveau og turens rammer. Der er en overvægt af træning på piste og porte, med mindre samlingen har et andet fokus eller det SNEER!

DSC03653_edited.png

Piste

Træning på pisten er det grundlæggende. Det er her man kan arbejde koncenteret med teknikken og udvikle alle fundamentale færdigheder

Park

Parken er den store legeplads. Når man har lært at færdes i parken, åbner der sig en stor verden af sjov, spænding og uendelige udfordringer.

 

Den kropsforståelse og det mod man opbygger ved at lære at færdes i parken, giver dig et unikt sæt af færdigheder som er svært at anskaffe sig andre steder. 

Pukler

Pukkeltræning stiller høje krav til din evne til at bevæge dig og time dine bevægelser korrekt. De bevægelsesmønstre som man udvikler gennem pukkelskiløbet, giver dig nye muligheder i alt andet skiløb, du ikke vidste du havde brug for. 

Porte 

Porttræning er noget af det som for alvor kan rykke ens grænser og tekniske formåen, fordi man bliver udfordret til at reagere impulsivt. Porttræning udvikler dit skiløb i en langt mere sportslig retning og i stedet for at kontrollere kræfterne, bliver fokus på at udnytte dem. 

Der er noget unikt i samspillet mellem den tekniske træning på pisten og den taktiske træning i portbanen.

Pudder

De største skioplevelser sker ofte i den dybe sne. Når man har lært at beherske skiløbet i pudder, så er det som at fange den perfekte bølge på et surfbræt - når man først har oplevet det, kan man ikke få nok.  

Ud over glæden ved at køre i den dybe sne, så er skiløb i pudder med til at videreudvikle nogle essentielle skitekniske færdigheder gennem en konstant afprøvning af din balance og evne til at improvisere skiløbet. 

De fem P'er
Mærker

Trænings- & Skill trappen

Trænings - & Skill trappen er SkiSPortDanmarks udviklingsprogram for at sikre den røde tråd i træningen og at man har fokus det rigtige, på det rigtige tidspunkt. Træningstrappen tager højde for løberens biologiske alder - herunder det mentale, motoriske og fysiske aspekt, samt løberens  tekniske niveau.

1 / Baggrund

Historisk har der været en overvægt at porttræning og en undervægt af friløb/teknisk træning for danske skiløbere. Den ulighed har man også set i andre lande, f.eks. USA, Norge og Østrig. Nyere tids mest succesfulde skiløbere viser sig at være dem som i ungdomsårene har udviklet et bredt og alsidigt sæt af færdigheder og vedligeholdt disse. Derfor er man begyndt at designe træneruddannelser og ATK’er så der er et øget fokus på friløb og teknisk træning uden for portbanerne. Den samme filosofi er grundlaget i Skisportens ATK, hvor der eksempelvis først som U16 & U18 løber ser en begyndende specialisering i forhold til fysisk og motorisk træning.  For at understøtte denne filosofi i praksis, har vi udviklet Trænignstrappen & Skilltrappen

2 / Formål

Træningstrappens primære og vigtigste formål er skabe en rød tråd som trænerteamet kan arbejde ud fra. Træningstrappen skal sikre at løberne træner med det rette fokus og med den rette fordeling afhængig af deres fysiske, mentale og motoriske udvikling og niveau. Træningstrappen tjener desuden til at skabe forståelse hos løberne, forældrene og ledere - således at disse har en bedre forståelse for trænerteamets beslutninger og undervisning som helhed.

Skilltrappens formål er at øge løbernes motivation for at træne tekniske færdigheder i frit skiløb, herunder at at køre mange forskellige øvelser, i forskelligt terræn, i forskellig hastighed og på forskelligt udstyr.

Dernæst kan Skilltrappen bruges til at give et billede af en løbers færdighedsniveau på forskellige skitekniske områder. Løbere og trænere kan altså bruge Skilltrappen til at få en indikation på hvilke områder, der skal fokuseres på i træningen og skabe en bedre fælles forståelse for hvor næste udviklingspunkt befinder sig. Skilltrappen understøtter desuden formålet om at skabe en rød tråd i undervisningen på tværs af trænergruppen.

3 / SkillTrappen anvendt

Skilltrappen er både inddelt i forhold til niveau og alder. Niveauet angiver sværhedsgraden af den "test" man laver inden for den specifkke skill og "alderen" (angivet ved fx. U12) er vores målsætning for den givne aldersgruppe og derfor kan man sagtens blive udfordret i en Skill på Level 1 eller 2 som U16 løber.

Endvidere er Skilltrappen sat i relation til træning i porte, for at få en forståelse for hvordan den specifkke Skill med fordel kan trænes i portbanen. Der er også angivet under hvilke forudsætninger Skill'en bør køres.

Hvert Skill bliver "testet" gennem en øvelse, hvor sværhedsgraden afhænger af hvilket niveau (Level 1-5) det køres på. Det er vigtig at understrege at vores 9 Skills kan trænes på mange forskellige måder, med mange forskellige øvelser, men blot bliver "testet" ud fra nogle nøje udvalgte øvelser.

Trænings & Skill Trappe for Ski & Race Team

Trænings & Skill Trappen som ses nedenfor er målrettet undervisningen af Ski & Race Teamet. Vores nye koncept Youth Teamet vil få deres egen Trænings & Skill Trappe målrettet deres undervisning og træning.  

Træningsplaner, Skill mærker & diplomer

På alle SkiSportDanmark træningssamlinger vil der være en træningsplan for samlingen. Træningsplanerne afhænger af samlingens fokus, vejrudsigten/forholdene og destinationen. 

I løbet af samlingen vil løberne blive udfordret inden for de forskellige P'er og inden for en række af de ovenstående Skills, både gennem relaterede øvelser og deciderede Skill-øvelser.

Består man en specifik Skill-øvelse, fx. Balance level 3, så belønnes man med et Skill-mærke. På den måde kan man score Skill-mærker og på en sjov måde langsomt arbejde sig op gennem niveauerne. 

På sidstedagen af hver samling vil der være en diplomoverrækkelse, hvor ens træner har skrevet en lille sød hilsen og bemærkning til ens progression og på bagsiden angivet hvilke P'er og Skills man er blevet udfordret på gennem ugen.

Trænings- & Skill trappen-03.png
SkiSportDanmark_Skill_Mærker_OUTLINED.png
Anker 2

SkiSportDanmark vil være et træningsfællesskab og fundament, der hjælper danske skiklubber og deres medlemmer med at dyrke de alpine  discipliner som en sportsgren og levere kvalitetstræning til alle niveauer. 

Ungdoms og uddannelsesudvalget i Alpint Kraftcenter Danmark

bottom of page