top of page

Træningsfællesskabet

Om os

Foreningen SkiSportDanmark er stiftet den 23.09.2023 og har hjemsted i Københavns kommune. Foreningen er tilsluttet Danmarks Skiforbund (special forbund/unioner) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser

SkiSportDanmark har ambitioner om at forme og støtte udviklingen af den alpine sport i de danske skiklubber gennem bredt samarbejde. Vi ønsker at skubbe på for udbredelse af Aldersrelateret Træningskoncept (ATK'en) i de danske skiklubber og gennem vores træningsfilosofi, at kultivere et holistisk og inkluderende træningsmiljø, der tilgodeser den alsidige udvikling af skiløbere på alle niveauer, der ønsker at dyrke skiløbet som en sport.

Formål
Foreningens formål og vision er at skabe et træningsfællesskab på tværs af danske skiklubber, hvorigennem klubberne samarbejder om at dyrke, udvikle og vækste den alpine sportsgren. Foreningens har 4 overordnede målsætninger:

  1. Skabe et sundt, udviklende og holistisk træningsmiljø - med fokus på alsidighed, skiglæde og det hele menneske.

  2. Rekruttere flere klubber og flere aktive løbere til den alpine konkurrencesport - flest mulige i længst tid.

  3. Sikre en struktur, der kan skabe stabilitet og kan overleve generationsskifte.

  4. Opbygge et gennemgående trænerteam, der opbygger store faglige og tekniske kompetencer samt skaber stærke relationer til miljøet

Målsætning 1: Et Holistisk Træningsmiljø

Vores førsteprioritet er at "Skabe et sundt, udviklende og holistisk træningsmiljø" med et særligt fokus på alsidighed, skiglæde og det hele menneske. Dette involverer en tilgang, hvor skiløb ikke kun ses som en sportsgren men som en aktivitet, der beriger og udvikler individet på mange planer. Undervisningen bygger på et fundament vi kalder "de fem P'er" - Piste, Park, Pukler, Porte, og Pudder - fungerer som en grundpille i vores trænings- og udviklingsprogrammer, og fremhæver behovet for alsidighed i færdighedsopbygningen. Vi arbejder desuden ud fra vores Trænings og Skill-trappe som er udviklet i samarbejde med Den Danske Skiskole og DSkiF's Alpine trænere.

Målsætning 2: Styrke Rekruttering og Fastholdelse

Vi sigter mod at "Rekruttere flere klubber og aktive løbere til den alpine sportsgren" og er dedikerede til at fastholde løbere gennem alle faser fra barn, junior, senior og videre til roller som aktive frivillige og trænere. Med mantraet "Flest mulige, i længst mulig tid", er vores mål at skabe en struktur, der ikke bare fokuserer på eliteudvikling, men også fremmer engagement og fastholdelse på alle niveauer - alle der ønsker at dyrke skiløbet som en sport.

Målsætning 3: Sikring af en Stabil Struktur

Vi bestræber at "Sikre en struktur, der kan skabe stabilitet og kan overleve generationsskifte". Ved at støtte danske skiklubber i deres ungdomsarbejde og tilvejebringe et træningssetup, der gavner alle, stræber vi efter at opbygge et fundament, der kan facilitere vedvarende træning og udvikling i dansk alpint skiløb selv gennem skiftende generationer og skiftende ledelse

Målsætning 4: Fokuseret Trænerudvikling

Endelig arbejder vi på at "Opbygge et gennemgående træner team", der kan udvikle dybtgående faglige og tekniske kompetencer og skabe stærke relationer inden for miljøet. Et trænerteam som kan videreformidle kompetencer internt og skabe et miljø, hvor dygtige og engagerede instruktører/trænere søger hen. Vi ser opbygningen og udviklingen af et stærkt og engageret træner teamet som den afgørende faktor for fastholdelse og udvikling af løberne samt SkiSportDanmarks vigtigste kulturbærende funktion. Trænerne er forankret i samarbejdsklubberne - dvs. at trænere skal være medlem af en skiklub, der indgår i samarbejdet. På den måde styrker vi medlemsklubberne og udviklingen af deres instruktører og trænere. Når man underviser i SkiSportDanmark regi og på tværs af klubberne, vil man dog repræsentere SkiSportDanmark.

bottom of page